Uusi perhelaki vahvistaa tasa-arvoa ja naisten asemaa

08.03.2022

Kuubassa keskustellaan parhaillaan perhelainsäädännön uudistamisesta. 

Kuuban parlamentti hyväksyi viime vuoden lopulla ehdotuksen uudeksi perhelaiksi (Código de las Familias), jonka on määrä korvata nykyinen, vuodesta 1975 lähtien voimassa ollut laki.

Kevään aikana Kuubassa pidetään kymmeniä tuhansia kuulemistilaisuuksia, joissa kansalaiset pääsevät kertomaan mielipiteensä laista. Uusi laki mullistaa perinteisen näkemyksen perheestä, minkä vuoksi ehdotus on saanut ristiriitaisen vastaanoton. Monet uskonnolliset yhteisöt ja konservatiiviset kuubalaiset ovat peloissaan mm. lapsia koskevan määräysvallan muutoksista perheissä ja avioliiton muuttumisesta sukupuolineutraaliksi.

Mikä muuttuu?

Jos laki hyväksytään kansanäänestyksessä, se on yksi merkittävä askel sukupuolten välisen tasa-arvon vahvistamiseen Kuubassa. Uuden lain myötä mm. lasten huoltajuus ja hoitovastuu voidaan avioerossa jakaa vanhempien kesken, kun se aiemmin on kuulunut äidille. Aviopuolisot voivat myös halutessaan säilyttää omaisuutensa omissa nimissään.

Aiempi lainsäädäntö ei tunnistanut kotiäitien tekemää työtä, mutta nyt kotityön arvo tunnustetaan. Samoin kotona tehtävä hoivatyö tehdään näkyväksi ja määritellään siihen kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet.

Yksi merkittävä edistysaskel on lapsiavioliittojen kieltäminen Kuubassa. Avioliiton voi jatkossa solmia 18 vuotta täytettyään, eikä sukupuolesta johtuvia poikkeuksia enää hyväksytä. Tähän asti tytöt ovat voineet mennä naimisiin jopa 14-vuotiaana vanhempien tai isovanhempien ja tuomioistuimen luvalla.

Edistystä ja takapakkia naisten oikeuksissa

Kuuban yhteiskunta on rakentunut machokulttuurin perustalle, joka tuli Espanjan Andalucíasta. Myös Kuubaan tullut afrikkalainen kulttuuri oli olemukseltaan hyvin macho, ja tästä yhdistelmästä syntyi kuubalainen yhteiskunta, kertoi kuubalainen feministi ja tutkija Geydis Elena Fundora vieraillessaan Suomessa.

Kuubassa oli kuitenkin vahva feministinen liike jo 1900-luvun alkupuolella. Paljon ennen muita Latinalaisen Amerikan maita Kuubassa tuli voimaan avioero, naiset saivat omistus- ja äänioikeuden; kaikki nämä oikeudet vahvistettiin vuoden 1940 perustuslaissa.

Kuuban vallankumous sai aikaan kiistattomia parannuksia naisten oikeuksiin ja asemaan mm. perhesuunnittelussa, koulutuksessa ja työelämässä. Myös vuoden 1975 perhelaki oli aikanaan monilta osin edistyksellinen. Edistyksen rinnalla on kuitenkin aina elänyt syvään juurtunut patriarkaalinen yhteiskunta, joka ammentaa voimansa macho-kulttuurista.

Vaikka Kuuban politiikka on julistanut sukupuolten tasa-arvoa 60 vuotta, se ei edelleenkään toteudu nuorten naisten työmahdollisuuksissa, kertoi psykologi Ailynn Torres IPS:n haastattelussa. Vuonna 2018 Kuuban yliopistoista valmistuneista oli naisia 62,2 prosenttia, mutta työelämässä naisista oli alle puolet.

Pitkään jatkunut talouskriisi on osaltaan tehnyt tyhjäksi Kuuban aiempia tasa-arvosaavutuksia. Naisten asemaa heikentää myös 60 vuotta jatkunut Yhdysvaltojen kauppasaarto. Maailman suurimpiin avustusjärjestöihin kuuluvan Oxfamin julkaiseman Right to Live Without a Blockade -raportin mukaan kauppasaarto vaikuttaa kaikkien kuubalaisten elämään, mutta erityisen kielteiset vaikutukset sillä on naisten ja kaikkein haavoittuvimpien ryhmien asemaan. Kuubaan kohdistuvat pakotteet ovat nyt kovemmat kuin koskaan sitten kauppasaarron alkuaikojen.

Naisiin kohdistuva väkivalta yleistä

Perhelainsäädännön uudistamisen ohella kuubalaiset feministit ovat vaatineet lakia, joka kriminalisoisi sukupuoleen perustuvan väkivallan. Tässä suhteessa Kuuba kulkee jälkijunassa, ja esimerkiksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta on alettu keskustella julkisesti vasta viime vuosina.

Kuuba ei julkaise väkivaltatilastoja säännöllisesti, mutta vuoden 2016 tietojen mukaan vuoden aikana useampi kuin joka neljäs kuubalainen nainen joutui väkivallan kohteeksi. Alle neljä prosenttia haki apua. Kansalaisyhteiskunnan keräämien tietojen mukaan vuosittain kymmeniä naisia kuolee puolisonsa tappamana.

Aktivistien mukaan sukupuoleen perustuva väkivalta nähdään Kuubassa edelleen perheen sisäisenä asiana, josta ei puhuta avoimesti ja johon viranomaiset eivät aina halua puuttua. Kuuban hallitus on lupaillut lakia sukupuoleen perustuvasta väkivallasta vuodelle 2028. Monet aktivistit pitävät aikataulua liian hitaana, sillä Kuuba olisi vielä vuosia läntisen pallonpuoliskon ainoa maa, jossa asiaa koskevaa lainsäädäntöä ei ole.

Teksti: Tomi Kuhanen