Asunnon ostaminen Kuubasta

Asunnon ostaminen Kuubasta on Kuuban lain tarkkaan säätelemää ja ulkomaalaiselle vaikeata. Taustalla on Kuuban valtion pyrkimys hillitä asuntojen hintojen nousua ja pitää asunnot kuubalaisten ulottuvilla.

Kuuban ulkomaalaisten investointeja säätelevä laki ohjaa myös asuntojen ostoa. Investointilain kappale VI, artikkeli 17 sisällyttää asunnot investointilakiin. Lain englanninkielinen versio löytyy esimerkiksi seuraavasta verkkolinkistä:

Kuuban kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on pysyvä oleskelulupa Kuubassa (Permanent Resident Visa) voi ostaa kaksi asuntoa, yhden kaupunkialueelta ja yhden maaseudulta. Kuuban lakien mukaan ulkomaalainen ilman pysyvää oleskelulupaa ei voi ostaa Kuubasta asuntoa, poikkeuksena alempana kuvattu erikoistapaus.

Ulkomaalainen voi saada pysyvän oleskeluluvan, jos hän on naimisissa kuubalaisen kanssa tai on kuubalaisen sukulainen. Jotta hankittu oleskelulupa pysyy voimassa, ulkomaalaisen pitää vierailla Kuubassa vähintään kerran 11 kuukauden aikana.

Bulvaanin käyttö asunnon hankintaan on vailla Kuuban lain suojaa. Jos ulkomaalainen maksaa asunnon ostohinnan ja asunto ostetaan muodollisesti kuubalaisen nimiin, Kuuban oikeusjärjestelmä ei suojaa ulkomaalaisen sijoitusta, eikä ulkomaalainen voi esittää mitään lakiin perustuvia vaatimuksia sijoituksensa suhteen.

Poikkeus ulkomaalaisten ostorajoituksiin on joukko alun perin nimenomaan ulkomaalaisia varten rakennettuja asuntoja, yleensä kerrostaloissa. Tähän erikoisryhmään kuuluviin asuntoihin ei liity vaatimuksia pysyvästä oleskeluluvasta. Näitä asuntoja on listattu esimerkiksi seuraavassa verkkolinkissä

Seuran jäsenten kokemuksia

Seuran jäsenet ovat kuulleet lukuisia kertomuksia bulvaanikaupoista, jotka ovat päätyneet siihen, että ulkomaalainen on lopulta menettänyt asunnon hallinnan. Vaikka asunto on hankittu alun perin yhteisymmärryksessä, jos myöhemmin päädytään erimielisyyteen, Kuuban laki suojaa vain Kuuban kansalaisen muodollista omistusoikeutta.

Useampi seuran jäsen on kuullut samasta yksittäistapauksesta, jossa bulvaanikauppa päätyi oikeuteen, joka vahvisti lain pääsäännön noudattamisen. Ulkomaalainen hankki huonokuntoisen asunnon kuubalaisen nimiin ja teki merkittäviä korjausinvestointeja. Kun yhteistyökumppanit myöhemmin riitaantuivat, ulkomaalainen haastoi muodollisen kuubalaisen omistajan kuubalaiseen oikeusistuimeen ja vaati omistajuutta korjauskustannustodisteiden perusteella. Oikeuden päätös oli, että edes todelliset korjauskustannukset eivät olleet peruste ohittaa Kuuban asunnonostolain rajoituksia, vaan oikeusistuin vahvisti Kuuban kansalaisen jakamattoman omistusoikeuden asuntoon.