Kehitysyhteistyö

Suomi-Kuuba-seuran kehitysyhteistyöllä tuetaan Kuuban terveydenhuoltoa, jonka toimintakyky on uhattuna kiristyvän kauppasaarron vuoksi.


Suomi-Kuuba-seura on tehnyt vuosikymmenien ajan kehitysyhteistyötä, jolla on mm. avustettu lasten päiväkoteja, edistetty kehitysvammaisten nuorten arkielämän taitoja ja selkokielisen oppimateriaalin tuottamista Kuuban erityiskouluihin sekä tuettu La Tunasin lastensairaalan opetus- ja tutkimustilojen parantamista, asiantuntijavaihtoa ja sairaalan tietoteknisen varustetason kohottamista.

Parhaillaan seura tekee yhteistyötä mediCuba-Europa -järjestön kanssa kauppasaarron vaikutusten lieventämiseksi Kuuban terveydenhuollossa. Yhteistyöllä kerätään varoja kansainvälisiin mediCuba-hankkeisiin, joiden tavoitteena on lääkkeiden ja laitteiden toimittaminen Kuubaan, lääketuotannon edellytysten parantaminen Kuubassa, maan mikrobiologian laboratorioiden vahvistaminen sekä kansallisen syöpäinstituutin ja Latinalaisen Amerikan lääketieteellisen koulun toiminnan tukeminen.

Lisäksi seura jatkaa Las Tunasin lastensairaalan avustamista vuosittain järjestettävien solidaarisuusprikaatien yhteydessä. Lastensairaalalle on vuonna 2020 lahjoitettu mm. maalausvälineitä, hygieniatarvikkeita ja lääkkeiden kylmäsäilytyskaappi.

Globaali oikeudenmukaisuus

Osana kehitysjärjestöjen kattojärjestöä Fingoa Suomi-Kuuba-seura edistää yhdessä
muiden järjestöjen kanssa globaalia oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä
vaikuttamalla poliittiseen päätöksentekoon Suomessa, EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla.

Seura osalistuu Fingon tapahtumiin ja on mukana järjestöjen yhteisessä vaikuttamistyössä, jotta köyhyyden vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen kehittyvissä maissa pysyvät tiukasti Suomen ja EU:n kehityspolitiikan ytimessä ja ettei Suomen tai EU:n politiikka vahingoita kehittyviä maita ja vaaranna kehitysyhteistyön tavoitteiden saavuttamista.