Kuuban uusi perustuslaki

Kuuban yhteiskuntajärjestelmän määrittelevä uusi perustuslaki hyväksyttiin helmikuussa 2019 pidetyssä kansanäänestyksessä.

Ennen perustuslain hyväksymistä sen sisällöstä käytiin kuukausia kestänyt kansalaiskeskustelu, johon osallistui yli kahdeksan miljoonaa kuubalaista.

Kansankokouksissa tehtiin yli 783 000 muutosehdotusta alkuperäiseen perustuslakiehdotukseen. Prosessin seurauksena teksti muuttui huomattavasti, kun lähes 60 prosenttia artikloista kirjoitettiin uudelleen.


Mikä muuttuu? 10 faktaa uudesta perustuslaista

1. Uusi perustuslaki vahvistaa Kuuban poliittisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen järjestelmän "sosialistisen luonteen" ja Kuuban kommunistisen puolueen johtavan roolin ainoana puolueena. Sosialismi on poliittisena, yhteiskunnallisena ja talousjärjestelmänä peruuttamaton.

2. Valtaa hajautetaan niin, että Kuuballe tulee erilliset tasavallan presidentin, varapresidentin ja pääministerin virat. Yksi henkilö voi toimia presidenttinä korkeintaan kahden viisivuotisen toimikauden ajan. Ensimmäiselle kaudelle ei voida valita ketään yli 60-vuotiasta. Kansalliskokouksen eli parlamentin asemaa vahvistetaan.

3. Maakuntavaltuustot lakkautetaan ja sen sijaan maakuntien johtoon asetetaan kuvernöörit. Tämän uudistuksen tarkoituksena on lisätä kuntien itsehallintoa vähentämällä keskitettyä maakunnallista päätöksentekoa.

4. Asukkaiden itse asettamista ehdokkaista vaaleilla valittavien kunnanvaltuustojen valta kasvaa ja toimikausi pitenee viiteen vuoteen. Kunnille tulee mahdollisuus myös lisätä suoran demokratian muotoja kansalaiskuulemisten ja kansalaisaloitteiden kautta.

5. Talouden osalta perustuslaki lähtee edelleen suunnitelmataloudesta, jonka pohjana on tärkeimpiä tuotantovälineitä koskeva valtionomistus. Uutta on eri omistusmuotojen tunnustaminen: osuuskuntamuotoinen omistus, sekaomistus, yksityisomistus ja ihmisten henkilökohtainen omaisuus. Lisäksi valtio takaa ulkomaisten investoijien sijoitukset.

6. Uusi perustuslaki korostaa nykyistä enemmän kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia sekä valtion vastuuta oikeuksien takaamisessa.

7. Uutta ovat monet tasa-arvoon liittyvät oikeudet, mm. syrjimättömyys sukupuoli-identiteetin, etnisen alkuperän tai vammaisuuden perusteella kirjataan perustuslakiin.

8. Perustuslailla taataan jatkossakin kaikkien kuubalaisten oikeus valtion takaamaan ilmaiseen terveydenhuoltoon ja maksuttomaan koulutukseen esiopetuksesta yliopistotasolle asti. Osallistuminen kulttuuri- ja taide-elämään määritellään niin ikään kaikkien oikeudeksi.

9. Kansalaisille annetaan mahdollisuus vaatia tuomioistuimissa oikeuksiaan ja vahingonkorvauksia valtion elimiltä, viranhaltijoilta tai työntekijöiltä, jotka ovat toimineet epäasiallisesti tai laiminlyöneet velvollisuutensa. Turvataan kansalaisten oikeus saada tietoonsa julkisissa rekistereissä ja arkistoissa olevat tietonsa.

10. Huomattavaa on myös oikeudenkäyttöön ja oikeusprosesseihin liittyvien uusien takuiden kirjaaminen perustuslakiin. Esimerkkinä tästä on ns. habeas corpus -menettely, jonka tarkoitus on suojella kansalaisia mielivaltaisilta pidätyksiltä. Perustuslakiin tullaan kirjaamaan myös vangitun tai pidätetyn henkilön oikeudet samoin kuin vankeusrangaistuksen suorittaneiden paluu yhteiskunnan jäseniksi.