Kuubalaisen kutsuminen Suomeen


Suomeen matkustava kuubalainen tarvitsee Schengen-viisumin maahantuloa varten. Viisumia haetaan Havannassa sijaitsevasta Ruotsin suurlähetystöstä. Ruotsin suurlähetystön sivuilta löytyy viisumihakemukseen tarvittava kutsulomake ja tiedot kaikista liitteistä, joita siihen tarvitaan.

Kutsun liitteeksi tarvitaan tiedot kutsujasta, hänen työpaikastaan ja tuloistaan: kopio passista, virkatodistus, jossa merkintä, että se on kutsua varten, työnantajalta todistus työssäolosta ja palkkatiedot tai tiedot eläkkeestä tai muista tuloista tai pankkitilitiedot viimeisiltä kolmelta kuukaudelta sekä verotodistus edellisestä vahvistetusta verotuksesta.

Todistukset saa ruotsinkielisinä virastoista, työpaikalta täytyy pyytää todistus myös ruotsiksi. Todistukset saavat olla korkeintaan kolme kuukautta vanhoja.

Kutsulomake on kutsujan itse allekirjoitettava. Kaikki paperit skannataan ja lähetetään kutsuttavalle sähköpostin liitteenä ja hän voi ne käydä tulostamassa (tai muulla tavalla esim. jonkun henkilön mukana tai DHL:n kautta). Posti kulkee huonosti Kuubassa ja paperit saattavat olla jo liian vanhoja perille tullessaan.

Suomeen aikovat kuubalaiset jättävät viisumianomuksensa henkilökohtaisesti Ruotsin suurlähetystöön Havannassa. Kaikki tarvittavat lomakkeet ja todistukset kutsujalta ja kutsuttavalta on oltava mukana. Heidän on varattava aika sähköpostitse hakemuksen jättämistä varten. Ennen ajan varaamista tulee olla lähetystöön yhteydessä puhelimitse asiointiaikoina.

Kutsuttavan on täytettävä Schengen-alueen viisumihakemus ja toimitettava mm. todistus työnantajalta, syntymätodistus, avioliittotodistus ym. tarvittavat paperit, kaksi passikuvaa sekä matkavaraustiedot eli tiedot edestakaisesta lennosta ja todistus matkavakuutuksesta. Nämä kaikki ohjeet löytyvät myös espanjaksi Ruotsin suurlähetystön sivuilta.

Netin kautta ostettaessa lentolippuun kannattaa maksaa täysi peruutusturva. Tämä siksi, että viisumin saaminen ei ole itsestäänselvyys.

Lisätietoa: