Prikaatimatkat Kuubaan 


Solidaarisuusprikaatit ovat ainutlaatuinen tapa tutustua Kuubaan. Prikaatimatka on kestävää matkailua, joka edistää ruohonjuuritason ystävyyttä suomalaisten ja kuubalaisten välillä. 

Suomi-Kuuba-seura järjestää suomalaisten omia prikaatimatkoja, joiden pääkohteena on Las Tunasin maakunta. Prikaatimatkaan kuuluu vapaaehtoistyötä, retkiä, tutustumista Kuuban historiaan ja nykypäivään, kulttuuria, musiikkia ja juhlia sekä tietysti lomailua Karibian auringon alla.

Kestävää matkailua

Prikaatimatkat tehdään huomioiden YK:n kestävän matkailun periaatteet. Kestävä matkailu ottaa huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset sekä lisää matkalaisten tietoisuutta kestävän kehityksen kysymyksistä.

Kestävä matkailu kunnioittaa isäntäyhteisöjen sosiokulttuurista aitoutta ja kulttuuriperinnön säilyttämistä sekä edistää kulttuurien välistä ymmärtämystä ja suvaitsevaisuutta. Matkailu hyödyttää paikallisväestön toimeentuloa ja yhteisön sosiaalista hyvinvointia. Ilmastovaikutusten minimoimiseksi seura kannustaa prikaatilaisia kompensoimaan lennoista aiheutuvat päästöt.

Kansainväliset prikaatit

Kuuban kansojen välisen ystävyyden instituutti ICAP järjestää vuosittain useita kansainvälisiä prikaateja. Suomalaiset voivat osallistua vappuprikaatiin, kesällä järjestettävään eurooppalaiseen prikaatiin ja vuodenvaihteessa järjestettävään pohjoismaiseen prikaatiin.

Kansainväliset prikaatit järjestetään Caimiton kylässä Julio Antonio Mellan leirikeskuksessa, jossa majoitutaan usean hengen parakkimajoituksessa. Prikaatin aikana tehdään maataloustyötä läheisillä viljelmillä.

Ohjelmaan kuuluu erilaisia keskustelutilaisuuksia, urheilukilpailuja, juhlia ja kulttuuria. Leiriltä tehdään tutustumisvierailuja Havannassa sijaitseviin kohteisiin. Prikaatiin kuuluu myös maakuntamatka, jonka aikana majoitutaan hotellissa. Vappuprikaatilaiset osallistuvat Havannan vappumarssille ja kansainväliseen solidaarisuuskokoukseen.

Seuraava pohjoismainen talviprikaati järjestetään 15.12.2024.-2.1.2025.

Lisätietoja osallistumisesta voit pyytää Suomi-Kuuba-seurasta: info@kuubaseura.fi. Suomi-Kuuba-seura ei lähetä suomalaista matkanvetäjää kansainvälisiin prikaateihin. Leirin yhteisenä kielenä on englanti.