Trumpin saartotoimet uhkaavat aiheuttaa uuden período especialin

06.05.2020

Julkaisemme Franco Cavallin artikkelin, joka on alun perin ilmestynyt Il Manifesto -lehdessä joulukuussa 2019. Cavalli on tunnettu sveitsiläinen syöpälääkäri, professori ja mediCuba-Europa -järjestön puheenjohtaja.


Roberto Livin artikkelien ansiosta Il Manifesto-lehden lukijat tietävät, että Kuuban talouden tila on heikkenemässä nopeasti johtuen Trumpin voimistuvista, drastisista päätöksistä. Kaikki eivät kuitenkaan kenties tajua, kuinka yksityiskohtaiseksi ja pikkutarkaksi USA:n saarto on muuttumassa. Joka viikko tusinoittain pankkeja lisätään finanssilaitosten listaan, joka estää Kuuban rahaliikenteen.

Vielä sitäkin lukuisammat ovat ne yhtiöt, jotka pelätessään Yhdysvaltojen kostotoimenpiteitä lopettavat kaikki taloudelliset kontaktit Karibian saarelle. Aiemmasta poiketen kukaan ei nyt pysty väistämään saartoa ja Kuubaan kohdistuu käytännössä merisaarto, mikä ennen muuta keskeyttää öljyn tuonnin.

1990-luvun katastrofi vaikutti terveysjärjestelmään

Vaikka kuubalaiset toistaiseksi torjuvat tämän määritelmän, me olemme nyt tilanteessa, joka on kovin samanlainen kuin pahamaineinen "período especial", joka Neuvostoliiton luhistumisen jälkeen johti lyhyessä ajassa Kuuban bruttokansantuotteen putoamiseen melkein 50 prosentilla. 1980-luvun vaatimattomasta, mutta yleisestä vauraudesta maa oli äkisti joutunut kohtaamaan nälän 1990-luvun alussa.

Katastrofi vaikutti myös terveydenhoitojärjestelmään, jonka Maailman terveysjärjestö WHO oli joitakin vuosia aikaisemmin määritellyt malliksi innoittamaan kaikkia tuolloin kolmanneksi maailmaksi kutsuttuja maita.

Järjestelmä perustui - ja perustuu edelleen - ensisijaisesti perhelääkärin rooliin: jokaisella heistä on vastuuväestönään 1000-1500 ihmistä, joiden keskuudessa lääkäri elää, usein vaatimattomassa talossaan, jossa sijaitsee myös lääkärin vastaanotto. Samoissa tiloissa saattaa työskennellä myös sairaanhoitaja/terveydenhoitaja.

Lääkäri on velvollinen säännöllisesti tarkastamaan väestönsä ja jos heistä joku jää saapumatta, hänet on etsittävä tekemällä kotikäynti. Jos tilanne vaatii, lääkäreiden keskinäisten taloudellisten eturistiriitojen puuttuessa, potilas siirretään poliklinikkaan tai spesialistikeskukseen.

Tämän järjestelmän ansiosta Kuubassa on Latinalaisen Amerikan selvästi pisin väestön elinajanodote. Maan lapsikuolleisuus on karkeasti ottaen puolet USA:n lapsikuolleisuudesta. Período especialin aikana tämä kaikki näytti kuitenkin olevan vaarassa. Kerron vain yhden esimerkin: muistan nähneeni, kuinka saaren kaikki radioterapialaitteet lakkasivat pian toimimasta, koska varaosia ei enää saapunut ja jopa ne neuvostoblokin yhtiöt, jotka niitä tuottivat, olivat lakanneet olemasta. Saarron vuoksi muut reitit olivat tukossa tai hinnat olivat kohtuuttomat.

Tieteellistä yhteistyötä

Meitä oli vain muutamia lääkäreitä, jotka perustimme aluksi Sveitsissä mediCuban, riippumattoman kansalaisjärjestön, jonka me myöhemmin laajensimme muualle Eurooppaan ja jonka tavoitteena oli tuoda viivyttelemättä ja suoraan apua Kuuban terveydenhuollon laitoksille. Niillä oli akuutti ongelma: vioittunut laite, rikkoutunut autoklaavi, puuttuva peruslääke, lämmityksen keskeytyminen jne.

Tähän mennessä olemme avustaneet, ja viime vuosina erityisesti tieteellisessä yhteistyössä, noin 15 miljoonan euron arvosta - summa joka käytännössä "kentällä" on vähintään kymmenkertainen. Tällä hetkellä työskentelemme 15 miljoonan dollarin projektissa, jolla varustetaan Pedro Kourí -instituuttia uusimmalla molekulaariteknologialla, jolla voidaan diagnostisoida mikä tahansa infektionaiheuttaja instituutin eri laboratorioissa.

Pedro Kourí -instituutti on perusrakenne Kuuban infektioepidemiologian kansalliselle valvonnalle, mutta myös Kuuban lähes 80 lääkintämissiolle monissa maissa. Juuri tästä syystä Trump on päättänyt kieltää USA:n kenenkään kansalaisen tekemästä yhteistyötä tämän instituutin kanssa.

MediCuba-Europalla on nyt 14 maaosastoa. Järjestö piti vuosikokouksensa marras-joulukuun vaihteessa Milanossa. MediCuba-Europa tahtoo jatkaa tieteellistä ja materiaalista yhteistyötä niiden monien tutkimuslaitosten kanssa, jotka vastaavat Kuuban bioteknologisten lääkkeiden viennistä.

Tällä sektorilla on valtava merkitys saaren taloudelle. On kenties paikallaan muistaa, että período especialin aikana Fidel Castro, luonnontieteiden entusiasti, takasi tutkimusrahoituksen, jonka avulla se on saavuttanut meidän tasomme.

Kuuba tarvitsee tukea

Mutta valitettavasti USA:n saarron kuristusote aiheuttaa jo suuria ongelmia terveyssektorilla: yhä enemmän puuttuu lääkkeitä, jotkin laitteet ovat käyttökelvottomia, joitakin leikkaussaleja ei voida käyttää.

Tieteellisten hankkeiden lisäksi mediCuba-Europa on päättänyt palata alkutilanteeseen lisäämällä tuntuvasti kohdennettuja lahjoituksia, jotka voivat lievittää sitä, mitä tällä hetkellä puuttuu ja ennen muuta tulee puuttumaan Kuuban terveydenhuollosta.

Tuloksena on lähes ihanteellinen terveydenhuollon järjestelmä, josta eivät hyödy vain kuubalaiset, vaan köyhimpien maiden miljoonat muut ihmiset kuubalaisten terveydenhuollon missioiden ansiosta.

Teksti: Franco Cavalli

Käännös: Esa Tulkki