Suomi-Kuuba-seuran valtionavustus lopetetaan

13.03.2024

Hallituksen säästötoimet iskevät myös Suomi-Kuuba-seuran rahoitukseen. 

Ystävyysseurojen rahoitukseen on tehty mittavat leikkaukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön 12.3.2024 tekemän päätöksen mukaan Suomi-Kuuba-seuran valtionapu lakkautetaan kokonaan.

Valtionavustuksella on keskeinen rooli seuran toiminnan rahoittamisessa. Äkillisesti tapahtuva avustuksen lopettaminen tulee merkitsemään seuran toiminnan supistamista ja luultavasti joidenkin toimintamuotojen lopettamista kokonaan. 

Jäsenten tuki seuralle tulee olemaan entistä tärkeämpää, sillä käytännössä jäsenmaksutuotot jäävät ainoaksi tavaksi kattaa perustoiminnan kustannuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole antanut tarkempia perusteluja sille, miksi Suomi-Kuuba-seuralle ei myönnetä lainkaan avustusta. Seuran toiminta on ollut aktiivista, suunnitelmallista ja hyvin yleisöä tavoittavaa. 

Koskaan aikaisemmin avustusta ei ole jätetty myöntämättä kokonaan, vaikka leikkauksia avustukseen on tehty esim. 1990-luvun laman aikana. Viime vuosina avustus on jopa noussut samalla kun seuran toiminta on muutenkin ollut aktiivista.

Kulttuurileikkaukset jatkuvat

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ystävyysseurojen avustuksiin tehdyt leikkaukset ovat osa valtiontalouden säästöjä, joista kymmenen miljoonaa euroa on kohdistettu kulttuuriin. Helsingin Sanomien mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön budjettia on tarkoitus kutistaa seuraavassa budjetissa vielä lisää. Uusia kulttuurileikkauksia on tulossa 25 miljoonaa euroa.

Toisaalta tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on kertonut julkisuudessa, että ystävyysseurojen rahoituksen kriteereitä muutetaan. Avustuksen erityisenä painopisteenä on ministeriön mukaan Suomen lähimaiden sekä Ukrainan kanssa tehtävä kulttuuriyhteistyö. Suurimmat avustuksen saajat tänä vuonna ovat Viroon keskittyvä Tuglas-seura, Suomi-Unkari-seura ja Suomi-Amerikka -yhdistysten liitto. Näistä yhteistyömaista ainakaan Yhdysvallat ei kuitenkaan ole Suomen lähimaa.

Ystävyysseuroja tarvitaan

Ystävyysseurojen liitto otti jo syksyllä kantaa seurojen toimintaa uhkaaviin suuriin leikkauksiin. Liiton kannanoton mukaan avustusten myöntämisehtoja pitää soveltaa joustavasti, tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti, jotta mahdollisimman moni ystävyysseura voisi tehdä arvokasta työtään.

Ystävyysseurojen toiminnan päämääränä on lisätä maailman eri kansojen välistä ymmärtämystä, yhteistyötä, tiedonkulkua, suvaitsevaisuutta ja kulttuurivaihtoa sekä edistää rauhaa. Tätä työtä Suomi-Kuuba-seurakin tekee yhteistyössä muiden näihin päämääriin pyrkivien tahojen kanssa.