Mitä Kuuba tekee terrorismia tukevien maiden luettelossa?

22.05.2024

Kansainvälisen median mukaan Yhdysvaltojen ulkoministeriö on esittänyt maan kongressille raportin valtioista, jotka "eivät tee täyttä yhteistyötä Yhdysvaltojen terrorisminvastaisten toimien kanssa". Toisin kuin viime vuosina, raportissa ei ole enää mainittu Kuubaa tällaisena valtiona.

Yhdysvallat myöntää, että Kuuba tekee kaikilla tavoilla yhteistyötä terrorismin torjumiseksi. Siitä huolimatta Yhdysvaltain ulkoministeriö pitää virallisesti Kuubaa edelleen yhtenä niistä valtioista, joiden väitetään "sponsoroivan" terrorismia.

Mitä vaikutuksia tällä on kuubalaisten arkielämään?

Joe Bidenin hallitus ei ole poistanut Kuubaa terrorismia tukevien maiden luettelosta, jonne Kuuba lisättiin ilman päteviä perusteita Donald Trumpin presidenttikauden päätteeksi. Tällä Trumpin poliittisella päätöksellä on ollut huomattavat seuraukset tavallisten kuubalaisten elämään. Kuuban nimeäminen terrorismia tukevaksi valtioksi on yhdessä muiden pakotteiden kanssa syventänyt maan talouskriisiä ja johtanut osaltaan elintarvike-, polttoaine- ja lääkepulan pahentumiseen.

Vuoden 2019 jälkipuoliskolla Trumpin hallinto otti käyttöön yli 240 uutta Kuuban vastaista pakotetta. Näillä toimenpiteillä katkaistiin kerralla Kuuban ulkomaanvaluutanlähteet, yritettiin estää ulkokuubalaisten rahalähetykset perheilleen, kiellettiin yhdysvaltalaisten matkailu Kuubaan, estettiin matkailutulojen kannalta tärkeä risteilyalusten pääsy maahan ja alettiin sanktioida Kuubaan suuntautuvia polttoainekuljetuksia. Pakotteiden ja painostuksen vuoksi yli 90 pankkia ja kansainvälistä rahoituslaitosta lopetti rahoitussuhteensa Kuuban kanssa.

Vuoden 2020 alussa, vain muutama päivä ennen virkakautensa päättymistä, Trump lisäsi Kuuban terrorismia tukevien maiden luetteloon. Saman tien kaikki pankit ja rahoituslaitokset lakkasivat antamasta Kuuballe luottoa. Tänään maa on tilanteessa, jossa se elää käytännössä kädestä suuhun sen mukaan, paljonko käyttötilillä on viikosta toiseen rahaa.

YK:n erityisraportoijien tänä keväänä laatiman selvityksen mukaan Kuuban rahoitusmahdollisuuksien rajoittamisesta seuraa vakavia ongelmia mm. maatalouden kehittämisessä sekä laitteiden ja infrastruktuuriin kunnostamisessa. Pakotteiden aiheuttamat vaikeudet ulkomaantuonnissa ja merikuljetuksissa ovat estäneet mm. YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n hankkeiden toteuttamisen Kuubassa. YK:n erityisraportoijat toteavat, että pakotteet loukkaavat kuubalaisten oikeutta elämään, ravintoon, mahdollisimman korkeaan saavutettavissa olevaan terveydentilaan, samoin kuin Kuuban oikeutta kehitykseen.

Euroopan unioni on korostanut, että Yhdysvaltain edellinen hallinto on luokitellut Kuuban terrorismin tukijavaltioksi esittämättä mitään uusia faktoja. Myös EU:n mukaan Kuuban säilyttäminen terrorismia tukevien maiden luettelossa vaikeuttaa Kuuban rahoitustoimia.

Koska Yhdysvallat itsekin myöntää, että Kuuba tekee kaikilla tavoin yhteistyötä terrorismin torjumiseksi, ei pitäisi olla mitään syytä pitää Kuubaa enää niiden valtioiden luettelossa, joiden väitetään tukevan terrorismia.

Kuva: Unsplash/Caleb Wright