Kuuban uusi perhelaki on maanosan edistyksellisimpiä

26.12.2022
Tasa-arvoinen avioliitto on pitkään ollut monien kuubalaisten tavoitteena.
Tasa-arvoinen avioliitto on pitkään ollut monien kuubalaisten tavoitteena.

Kuubassa hyvät uutiset ovat viime aikoina olleet harvinaisia, mutta yksi sellainen on uuden perhelain voimaantulo.


Kuuban uutta perhelakia (Código de las familias) kuvaillaan yhdeksi maanosan ja maailman edistyksellisimmistä. Erityisen merkittävää sen hyväksyminen on aikana, jolloin monissa maissa tasa-arvokysymyksissä otetaan peruutusaskelia.

"Tasa-arvoinen avioliitto, avustettu lisääntyminen, perheoikeudet affektiivisen sukulaisuuden kautta, lasten, isovanhempien ja vammaisten oikeudellinen suojelu, perheväkivallan kriminalisointi sekä vanhempainvastuun käyttöönotto vanhan patriarkaalisen vanhempainvallan käsitteen sijasta ovat eräitä uuden lain tärkeimmistä muutoksista. Ne ovat myös kaikkein kiistanalaisimpia, sillä niihin liittyy ennakkoluuloja ja monien itsestäänselvyyksinä pitämiä kulttuurisia rakenteita", kirjoittaa Progreso Semanal -lehdessä yliopistoprofessori ja tietokirjailija Jesús Arboleya.

Poleeminen kansanäänestys

Uusi perhelaki hyväksyttiin syyskuussa pidetyssä kansanäänestyksessä. Polemiikkia lain sisällön lisäksi herätti myös itse kansanäänestyksen järjestäminen.

"Paradoksaalista kyllä, yksi laajimmalle levinneistä kritiikeistä perhelain suhteen on ollut päätöksenteon demokraattinen luonne. Joidenkin mielestä hetki ei ollut poliittisesti sopiva kansanäänestykselle. Toisten mielestä kansanäänestyksellä ei pitäisi ratkaista oikeuksia, jotka ovat yleismaailmallisia ja joista ei tule neuvotella", Jesús Arboleya toteaa.

Arboleyan mukaan kansanäänestystä voidaan pitää joko hallituksen voittona tai protestina hallitukselle.

"Sitä, että kaksi kolmesta äänestäjästä hyväksyi lain, voidaan pitää merkittävänä voittona millä tahansa mittapuulla. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, etteikö äänestyksessä olisi esiintynyt aiempaa enemmän järjestelmän vastaisia asenteita: niin sanottua "rangaistusäänestämistä" nykytilanteesta johtuen ja välinpitämättömyyttä, joka ilmeni monissa tyhjää äänestäneissä."

] Kuuban hallitus mobilisoi kannattajiaan tukemaan uutta perhelakia ennen kansanäänestystä. Toisaalta myös lakia vastustaneiden kirkkojen annettiin kampanjoida harvinaisen avoimesti lakia vastaan.
] Kuuban hallitus mobilisoi kannattajiaan tukemaan uutta perhelakia ennen kansanäänestystä. Toisaalta myös lakia vastustaneiden kirkkojen annettiin kampanjoida harvinaisen avoimesti lakia vastaan.

Tasa-arvoinen avioliitto ja adoptio-oikeus

Uuden perhelain myötä Kuubasta tuli yhdeksäs Latinalaisen Amerikan maa, joka on laillistanut samaa sukupuolta olevien avioliitot. Aktivistit ovat kamppailleet tasa-arvoisen avioliiton puolesta Kuubassa jo vuosia.

Aiemmassa perhelaissa vuodelta 1975 avioliitto määriteltiin "miehen ja naisen vapaaehtoisesti solmimaksi liitoksi". Uuden lain mukaan avioliitto on "kahden oikeustoimikelpoisen henkilön vapaaehtoisesti sopima liitto, jonka tarkoituksena on elää yhdessä keskinäisen kiintymyksen, rakkauden ja kunnioituksen pohjalta".

Uudessa laissa myös adptio-oikeus laajennetaan koskemaan samaa sukupuolta olevia pareja, olivatpa he naimisissa tai avoliitossa. Uutta on myös mahdollisuus voittoa tavoittelemattomaan sijaissynnytykseen. Kuuban lainsäädäntö ei hyväksy kaupallista kohdunvuokrausta, mutta uusi laki tekee mahdolliseksi "solidaarisuuteen perustuvan raskauden" henkilöille, joita "yhdistää perhe tai läheiset tunnesiteet" ja jotka eivät kykene hankkimaan lapsia, esimerkiksi "yksineläville miehille tai miespareille".

Uusi laki huomioi myös monivanhempaiset perheet, esimerkiksi pariskunnat, jotka ovat aiemmin saaneet lapsia ja joiden huoltajiksi tulevat myös isäpuolet. Myös sijaisvanhemmat tunnustetaan laillisesti huoltajiksi.

Lasten oikeudet vahvistuvat

Samaa sukupuolta olevien avioliitto- ja adoptio-oikeudet eivät olleet ainoa kiistaa herättänyt kysymys Kuuban uudessa perhelaissa. Laissa määritellään uusi "vanhempainvastuu", joka korvaa vanhan patriarkaalisen vanhempien määräysvallan lapsiinsa. Laissa myös säädetään "asteittaisesta itsemääräämisoikeudesta", jonka nojalla lasta voidaan kuulla tuomioistuimessa useissa asioissa, myös adoptiomenettelyissä, jos hän on "riittävän vanha ja kypsä".

Perhelaki avaa myös isovanhemmille mahdollisuuden saada lapsenlapsiaan koskeva vanhempainvastuu. Kysymys on erittäin ajankohtainen, sillä voimistunut maastamuutto koskettaa myös perheitä. Monissa tapauksissa maasta pois muuttaneet äidit ja isät jättävät lapsensa Kuubaan isovanhempien hoidettaviksi.

Perhelaki myös lopettaa lapsiavioliitot, jotka aiemmin olivat poikkeustilanteissa mahdollisia 14-vuotiaille tytöille ja 16-vuotiaille pojille. Täysi-ikäisyyden vaatimus avioliitossa vastaa YK:n lastenjärjestön Unicefin näkemystä, jonka mukaan lapsiavioliitot vievät tyttöjen lapsuuden ja vaarantavat heidän terveytensä, lisäävät perheväkivallan riskiä ja heikentävät koulutusmahdollisuuksia.

Uusi lainsäädäntö on hyvin laaja ja se sisältää monia muutoksia perheiden vuorovaikutukseen. Laki esimerkiksi antaa mahdollisuuden rangaista perheväkivaltaan syyllistyneitä esimerkiksi lasten huoltajuuden, omaisuuden jakamisen tai perinnönjaon alalla. Se myös suojelee lasten ja heidän isovanhempiensa välistä yhteydenpitoa avioerotapauksissa ja antaa myös vanhemmille mahdollisuuden valita lastensa sukunimien järjestyksen. Aiemmin Kuubassa on noudatettu yleistä tapaa, jossa lapsen kahdesta sukunimestä ensimmäinen on aina isän sukunimi ja toinen äidin.

Teksti: Tomi Kuhanen