Kuuban hallitus päätti talousuudistuksista

17.07.2020

Kuuba pyrkii tehostamaan talouttaan ja helpottamaan tavarapulaa uusilla toimenpiteillä.


Kuuba pyrkii aktivoimaan talouttaan uudella strategialla, jonka hallitus esitteli torstaina 17.6.2020. Toimenpiteillä pyritään niin uudistamaan maan tehotonta talousmallia pitkän tähtäyksen rakenteellisilla muutoksilla kuin saamaan nopeasti lisää valuuttatuloja valtiolle.

Koronaviruspandemia on tyrehdyttänyt turismin, joka on Kuuban tärkeimpiä ulkomaanvaluutan lähteitä. Samaan aikaan Yhdysvallat on kiristänyt Kuubaan kohdistuvaa kauppasaartoa useilla toimenpiteillä estääkseen maata saamasta ulkomaanvaluuttaa.

Valuuttatulojen äkillinen väheneminen on johtanut Kuubassa monien perustarvikkeiden ja elintarvikkeiden pulaan ja pitkiin jonoihin kauppojen edustoilla. YK:n alainen Latinalaisen Amerikan talouskomissio ennustaa Kuuban talouden supistuvan koronapandemian vuoksi tänä vuonna kahdeksan prosenttia, kun kevään aiempi arvio oli alle 4 prosenttia. Ennen koronakriisiä Kuuban hallitus odotti varovaista yhden prosentin kasvua.

Hallituksen hyväksymät uudet toimenpiteet pyrkivät tuontiriippuvuuden vähentämiseen, kansallisen tuotannon kasvattamiseen ja valtiojohtoisen talousmallin tehostamiseen niin, että yksityiset ja julkiset yritykset täydentävät toisiaan.

Julkistetut uudistukset tulevat voimaan vaiheittain, mutta niitä edistetään samanaikaisesti.

Uusia toimenpiteitä:

  • Kaikkiin maakuntiin avataan kauppoja, jotka myyvät elintarvikkeita ja hygieniatuotteita ulkomaanvaluutalla. Uusia valuuttakauppoja on alkuvaiheessa Havannassa 14 ja muissa maakunnissa 2-3 kussakin. Uudet kaupat eivät korvaa nykyisiä Kuuban pesoilla (CUP) ja vaihdettavilla pesoilla (CUC) toimivia kauppoja, joita on jatkossakin yli 4800 eri puolilla maata. Toimenpiteen tarkoituksena on taata tuotteiden laajempi saatavuus maan kärsiessä valuuttapulasta.
  • Uusien valuuttakauppojen tuottoja ohjataan kansallisen tuotannon kasvattamiseen ja perustarvikkeiden hankkimiseen kuubalaisilla valuutoilla toimiviin kauppoihin.

  • Yhdysvaltojen dollarin käyttöön kohdistuva 10 prosentin vero poistetaan.

  • Suunnitelma kahden valuutan järjestelmän lopettamiseksi saatetaan loppuun ja valuuttauudistus toteutetaan niin nopeasti kuin mahdollista. Uudistuksessa luovutaan CUC-valuutan käytöstä.

  • Toteutetaan maatalouden rakennemuutos elintarviketuotannon lisäämiseksi. Tuotannossa ja tuotteiden myyntiin toimittamisessa luovutaan keskitetystä mallista ja maataloustuotteiden myyntiin toimittamisen monopolista. Tuotantoa lisätään kannusteilla ja lainoituksella. Selvitetään, miten maataloustuottajat voisivat harjoittaa suoraa tuontia ja tuotteidensa vientiä ulkomaille saadakseen valuuttatuloja tuotannon kehittämiseen.

  • Talouden perustana säilyvät valtionyritykset, mutta niiden toimintaa muutetaan autonomiseksi. Yritysten kilpailukykyä lisätään ja ne voivat kannustaa työntekijöitään tulospalkkioilla tai muilla kannustimilla samoin kuin yksityiset yritykset.

  • Yksityisyrittäjyyttä ja osuuskuntien perustamista kannustetaan poistamalla rajoituksia ja helpottamalla lisenssien myöntämistä uusille yrittäjille.

  • Pienten ja keskisuurten yritysten perustaminen tulee mahdolliseksi ja siihen laaditaan lainsäädäntö. Yritykset voivat olla yksityisten tai valtion omistamia tai yhteisyrityksiä.

  • Yksityisyrittäjille annetaan mahdollisuus ulkomaankauppaan mahdollistamalla tuonti ja vienti myös muille kuin valtiollisille toimijoille.

Teksti: Tomi Kuhanen