Kuuban ja USA:n suhteiden lähentyminen on nostanut Kuuban laajemmalti maailman tietoisuuteen, mutta kauppasaarto on edelleen voimassa. Suomi-Kuuba-seuran keskeisiä tavoitteita ovat Kuubaan kohdistuvan kauppasaarron lopettaminen sekä Kuuban ja Euroopan unionin suhteiden parantaminen. Toimimme sen puolesta, että Suomi osallistuisi aktiivisesti Kuuban ja EU:n välisen vuoropuhelun ja yhteistyön edistämiseen niin valtioiden kuin kansalaisyhteiskuntien tasolla ja että EU luopuisi Kuubaa koskevasta ns. yhteisestä kannasta.

Tavoitteisiin seura pyrkii jatkamalla tiivistä yhteistyötä eduskunnan Kuuba-ystävyysryhmän kanssa seuran näkemysten välittämiseksi päätöksentekijöille. Seura osallistuu Kuuba-ystävyysseurojen kansainväliseen kampanjaan järjestämällä tapahtumia ja kannustamalla alueosastojaan ja muita kansalaisjärjestöjä osallistumaan kauppasaarron lopettamisen puolesta. Myös yhteydenpitoa ulkoministeriöön ja ulkopolitiikan päätöksentekijöihin jatketaan. Kuuban Suomen-suurlähetystön kanssa jatketaan vuoropuhelua.

Osana suomalaista kehitysmaaliikettä Suomi-Kuuba-seura osallistuu keskusteluun ja kampanjointiin köyhyyden poistamiseksi maailmassa ja kehitysmaiden aseman vahvistamiseksi. Seura toimii maailmankaupan rakenteiden muuttamisen ja Suomen kehitysyhteistyömäärärahojen lisäämisen puolesta yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

Kuuba on aloittanut laajat toimenpiteet maan talouden kytkemiseksi aktiivisemmin kansainväliseen kauppaan. Esim. laki ulkomaalaisista investoinneista uusittiin täydellisesti helpottamaan ulkomaisen pääoman sijoittamista saarelle. Seura on kerännyt tähän lakiuudistukseen liittyvää asiantuntijatietoa muun muassa haastattelemalla kansainvälisen verotuksen erityisasiantuntijaa. Asiantuntijatietoa on annettu Kuubaan investointeja harkitseville suomalaisyrityksille sekä myös palautteena Kuuban Suomen suurlähettiläälle esimerkiksi juuri verotuskysymysten osalta.