Kuubalaiset osallistuivat perustuslaista järjestettyyn kansankokoukseen Kohlyn kaupunginosassa Havannassa. (Kuva: Radio Cubana)

Kuuballe uusi perustuslaki (osa I):
Keskustelu käy kuumana

Neuvostoaikana laadittu vuoden 1976 perustuslaki korvataan Kuubassa uudella. Maassa on käynnissä ennennäkemättömän laaja kansalaiskeskustelu uuden perustuslain sisällöstä. Tunteet käyvät kuumana mm. tasa-arvoisen avioliiton ympärillä.

Ciego de Ávilan maakuntaa piiskaava sade ei ole saanut Vicenten kylän 57. äänestysalueen asukkaita jäämään kotiinsa. Kokouksessa kukin pääsee ääneen vuorollaan. Mielipiteitä, epäilyksiä ja ehdotuksia tuodaan esiin avoimesti ja debattia pelkäämättä.

Eloy Ascanio Martín ehdottaa, että kansalaisten pitäisi päästä valitsemaan vaaleilla maakunnan kuvernööri sen sijaan että valinnat tehdään Havannassa. Enrique Olivera Palomino ei puolestaan kannata ehdotusta, jonka mukaan tasavallan presidentille asetetaan yläikäraja. Hän myös esittää huolensa siitä, että kaikki asukkaiden tekemät ehdotukset varmasti huomioidaan ja käsitellään, kun Kuuballe laaditaan uutta perustuslakia, joka määrittelee maan poliittiset ja taloudelliset perustukset pitkälle tulevaisuuteen.

Vicenten kylän asukkaat eivät ole ainoita, jotka pääsevät sanomaan sanansa. Elokuun 13. päivästä lähtien Kuubassa on käyty ennennäkemättömän laaja kansalaiskeskustelu alustavasta perustuslakiluonnoksesta, jonka parlamentti hyväksyi kesällä. Marraskuun puoliväliin mennessä on pidetty arviolta 135 000 kokousta asuinalueilla, oppilaitoksissa ja työpaikoilla.

Kaikilla kuubalaisilla on mahdollisuus tuoda mielipiteensä julki ja tehdä muutosehdotuksia perustuslakiluonnokseen, jonka on määrä korvata hyvin toisenlaisena aikana, vuonna 1976, hyväksytty nykyinen perustuslaki. Ensimmäistä kertaa myös ulkomailla asuvat kuubalaiset voivat osallistua kansalaiskeskusteluun ja lähettää omat ehdotuksensa ja näkemyksensä internetiin avatun palvelun kautta.

Kansanäänestys helmikuussa

Kuubalaisia ei voi ainakaan syyttää mielenkiinnon puutteesta uutta perustuslakia kohtaan. Kun lehtikioskeilla myynnissä olleet 600 000 perustuslakiluonnosta vietiin käsistä heti ensimmäisinä päivinä, piti painosmäärä tuplata alkuperäisestä suunnitelmasta. Lisäksi luonnos on saatavilla netissä ja matkapuhelinsovelluksessa.

Perustuslakia käsitteleviin kansankokouksiin osallistuu arviolta 12 miljoonaa ihmistä – osa kansalaisista kun pääsee esittämään mielipiteensä niin työpaikallaan kuin asuinalueellaan. Hallitus on luvannut käydä joka ikisen kokouksissa tehdyn ja ulkomailla asuvilta kuubalaisilta saapuneen ehdotuksen läpi, kun lopullinen versio uuden perustuslain tekstistä laaditaan vuodenvaihteen aikana.

Sen jälkeen lopullinen päätös on kansalla: helmikuussa 2019 kuubalaiset äänestävät kansanäänestyksessä uuden perustuslain hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Mutta ei keskustelu ole rajoittunut virallisiin kokouksiin: internetin keskustelupalstoilla väitellään vilkkaasti niin pakollisen asepalveluksen tarpeellisuudesta kuin kommunistisen puolueen johtavasta roolista, minimipalkasta tai eläinsuojelua koskevien pykälien puuttumisesta.

Kiista tasa-arvoisesta avioliitosta

Samaan aikaan kun näppäimistöt käyvät kuumina, kerätään toisaalla nimiä vetoomukseen perinteisin menetelmin kynällä ja paperilla. Joukko evankelisia kirkkoja aikoo saada kokoon puoli miljoonaa allekirjoitusta perustuslakiehdotuksen 68. pykälän muuttamiseksi.

Julkisessa keskustelussa valtavasti huomiota saanut pykälä määrittelee avioliiton kahden henkilön väliseksi liitoksi, kun nykyisin voimassa oleva lainsäädäntö puhuu miehen ja naisen välisestä liitosta. Näin uusi perustuslaki avaisi tien tasa-arvoiselle avioliitolle riippumatta siitä, ovatko puolisot samaa vai eri sukupuolta.

Evankelisten kirkkojen kampanjointi näkyy ympäri Kuubaa myös talojen seiniin ja julkisille paikoille kiinnitetyissä julisteissa, joissa propagoidaan perinteisen avioliittokäsityksen puolesta. Konservatiivikristityt uhkaavat äänestää joukoittain perustuslakia vastaan, jos Kuuban hallitus ei peräänny ja muuta avioliittoa koskevaa pykälää. Myös katolinen kirkko on kertonut vastustavansa avioliiton avaamista samaa sukupuolta oleville pareille.

Kirkkojen aggressiivinen kampanjointi on saanut toisaalta liikkeelle myös tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolustajat, jotka ovat muistuttaneet, ettei vähemmistöjen oikeuksista voi käydä kauppaa painostuksen edessä. Aktivistit ovat saaneet liittolaisikseen myös edistyksellisiä kirkkoja ja kristillisiä kansalaisjärjestöjä, jotka ovat huolissaan uskonnollisen fundamentalismin lisääntymisestä Kuubassa.

Uuden perustuslain luonnoksessa Kuuba määritellään ”sosialistiseksi oikeusvaltioksi”. Perustuslailla ehdotetaankin turvattavaksi lukuisa määrä erilaisia oikeuksia, joita vuoden 1976 perustuslaissa ei ole mainittu. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo laajemminkin ovat asiakokonaisuus, jota esimerkiksi valtiollinen seksuaalikasvatuksen keskus CENESEX on ajanut lainsäädäntöön.

”Oikeuksien antaminen niille, joita niillä ei ole, ei vie oikeuksia niiltä, joilla ne jo ovat”, muistutti CENESEXin johtaja Mariela Castro Espín.

Artikkelin seuraavassa osassa pureudutaan tarkemmin perustuslakiluonnoksen sisältöön. Lue täältä

Tomi Kuhanen
(Julkaistu 28.10.2018)

Lähteinä mm. Cubadebate, OnCuba, Granma