Lentovarauksen vahvistus

Anna lomakkeella nimesi siinä muodossa, kuin se on kirjoitettu passiisi. Anna vain yksi etunimi.