Kansanäänestys pidettiin sunnuntaina 24.2.2019. (Kuva: Maykel Espinosa Rodríguez)

Tällainen on Kuuban uusi perustuslaki:
10 faktaa

Kuuban yhteiskuntajärjestelmän määrittelevä uusi perustuslaki on hyväksytty sunnuntaina 24.2.2019 pidetyssä kansanäänestyksessä.

Alustavien äänestystulosten mukaan perustuslain hyväksymisen puolesta äänesti 86,8 % ja vastaan 9 % äänioikeuttaan käyttäneistä. Äänestämättä jätti vaalikomission alustavien tietojen mukaan yli 15 % äänioikeutetuista.

Ennen perustuslain hyväksymistä sen sisällöstä käytiin kuukausia kestänyt kansalaiskeskustelu, johon osallistui yli kahdeksan miljoonaa kuubalaista. Kansankokouksissa tehtiin yli 783 000 muutosehdotusta alkuperäiseen perustuslakiehdotukseen. Prosessin seurauksena teksti muuttui huomattavasti, kun lähes 60 prosenttia artikloista kirjoitettiin uudelleen.

Suurin muutospaine kohdistui esitykseen tasa-arvoisesta avioliitosta – joka neljäs kansalaisten tekemä muutosehdotus koski tätä asiaa koskevaa artiklaa. Perustuslakikomissio vetikin kiivasta väittelyä aiheuttaneen artiklan pois lopullisesta perustuslakitekstistä. Tasa-arvoisesta avioliitosta tullaan järjestämään erillinen kansanäänestys, kun perhelainsäädännön uudistamisesta päätetään. Osa Kuuban tasa-arvoaktivisteista on osoittanut tuohtumusta ratkaisua kohtaan kampanjoimalla perustuslain hyväksymistä vastaan, koska vähemmistöjen ihmisoikeudet eivät saisi riippua enemmistön tahdosta.

Toiseksi eniten ehdotuksia tehtiin tasavallan presidentin valintaan liittyen. Virkakausien määrään rajoittamista ja presidentin yläikärajaa vaadittiin poistettavaksi. Lisäksi yli 11 000 kansalaista ehdotti, että presidentti valittaisiin kansanvaalilla. Mikään näistä esityksistä ei mennyt perustuslakikomission ja parlamentin seulan läpi.

10 faktaa uudesta perustuslaista

1. Uusi perustuslaki vahvistaa Kuuban poliittisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen järjestelmän ”sosialistisen luonteen” ja Kuuban kommunistisen puolueen johtavan roolin ainoana puolueena. Sosialismi on poliittisena, yhteiskunnallisena ja talousjärjestelmänä peruuttamaton.

2. Valtaa hajautetaan niin, että Kuuballe tulee erilliset tasavallan presidentin, varapresidentin ja pääministerin virat. Yksi henkilö voi toimia presidenttinä korkeintaan kahden viisivuotisen toimikauden ajan. Ensimmäiselle kaudelle ei voida valita ketään yli 60-vuotiasta. Kansalliskokouksen eli parlamentin asemaa vahvistetaan.

3. Nykyiset maakuntavaltuustot lakkautetaan ja sen sijaan maakuntien johtoon asetetaan kuvernöörit. Tämän uudistuksen tarkoituksena on lisätä kuntien itsehallintoa vähentämällä keskitettyä maakunnallista päätöksentekoa.

4. Asukkaiden itse asettamista ehdokkaista vaaleilla valittavien kunnanvaltuustojen valta kasvaa ja toimikausi pitenee viiteen vuoteen. Kunnille tulee mahdollisuus myös lisätä suoran demokratian muotoja kansalaiskuulemisten ja kansalaisaloitteiden kautta.

5. Talouden osalta perustuslaki lähtee edelleen suunnitelmataloudesta, jonka pohjana on tärkeimpiä tuotantovälineitä koskeva valtionomistus. Uutta on eri omistusmuotojen tunnustaminen: osuuskuntamuotoinen omistus, sekaomistus, yksityisomistus ja ihmisten henkilökohtainen omaisuus. Lisäksi valtio takaa ulkomaisten investoijien sijoitukset.

6. Uusi perustuslaki korostaa nykyistä enemmän kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia sekä valtion vastuuta oikeuksien takaamisessa.

7. Uutta ovat monet tasa-arvoon liittyvät oikeudet, mm. syrjimättömyys sukupuoli-identiteetin, etnisen alkuperän tai vammaisuuden perusteella kirjataan perustuslakiin.

8. Perustuslailla taataan jatkossakin kaikkien kuubalaisten oikeus valtion takaamaan ilmaiseen terveydenhuoltoon ja maksuttomaan koulutukseen esiopetuksesta yliopistotasolle asti. Osallistuminen kulttuuri- ja taide-elämään määritellään niin ikään kaikkien oikeudeksi.

9. Kansalaisille annetaan mahdollisuus vaatia tuomioistuimissa oikeuksiaan ja vahingonkorvauksia valtion elimiltä, viranhaltijoilta tai työntekijöiltä, jotka ovat toimineet epäasiallisesti tai laiminlyöneet velvollisuutensa. Turvataan kansalaisten oikeus saada tietoonsa julkisissa rekistereissä ja arkistoissa olevat tietonsa.

10. Huomattavaa on myös oikeudenkäyttöön ja oikeusprosesseihin liittyvien uusien takuiden kirjaaminen perustuslakiin. Esimerkkinä tästä on ns. habeas corpus -menettely, jonka tarkoitus on suojella kansalaisia mielivaltaisilta pidätyksiltä. Perustuslakiin tullaan kirjaamaan myös vangitun tai pidätetyn henkilön oikeudet samoin kuin vankeusrangaistuksen suorittaneiden paluu yhteiskunnan jäseniksi.

(Julkaistu 25.2.2019)